Vähämäki

Vähämäki edustaa kylän keskustan vanhinta mökkiasutusta, ja sen talot ovat edelleen käytössä. Pitkänomaista mäkeä rajaavat vanhat tielinjat: Kanainkuja ja Nurinkehrääjänkatu.

Isonjaon aikaan asutus on liittynyt ruotusotamiehille järjestettyihin ruotutorppiin. Tällöin aluetta ei ole merkitty minkään tilan alueeksi. Ruotuväkilaitos oli Ruotsi-Suomen sotaväkilaitos. Maatalot olivat velvoitettuja ylläpitämään yhtä miestä ”reservisotilaana” ja osoittamaan hänelle asumus. Myöhemmin mäellä asui käsityöläisiä, taloissa töissä käyviä mäkitupalaisia ja Vihavuoden sahan työläisiä.

Nykyinen tonttijako lienee uusjaon perua, jossa myös Vähämäen alue jaettiin kylän taloille. Tonttien koko on ollut noin 300 neliötä ja asuinrakennukset on sijoitettu pääty tielle päin. Ulkorakennukset on sijoitettu pääsääntöisesti tontin takaosaan, harjun päälle.

Vähämäellä on hyvin nähtävissä vanhan mökkiasutuksen luonne. Mäen asutus on edelleen tiivispiirteinen, vaikka tarpeettomaksi käyneitä talousrakennuksia, kuten yhden lehmän navettoja, on hävitetty.