Pallero-ormio

Pilularia globulifera

Vuonna 1933 luonnonharrastaja Ragnar Bäck löysi Kukkian Saksalanlahden rannassa Suomelle uuden vesikasvin, pallero-ormion. Kasvi on saniaisten sukua, mistä merkkinä
nuoren lehden ”vieterikärki”– tyypillinen muillekin saniaisille.

Pallero-ormio on suuressa osassa Kukkiaa varsin tasaisesti levinnyt, ja se muodostaa kasvustoja muiden pohjaruohojen (ns. isoetidien) kanssa. Isoetidit, joihin kuuluu myös mm. lahnanruoho, hapsiluikka ja äimäruoho, ovat tunnusmerkillisiä kirkasvetisissä, saastumattomissa järvissä.

Erityisesti Puutikkalan rannat ovat osoittautuneet sopiviksi ormiolle, mikä ilmeisesti johtuu maaperän runsaasta hiekka- ja hiesupitoisuudesta. Kukkian lisäksi sitä kasvaa Suomessa vain Vihtajärvessä, Vuollekeskisessä ja Kuohijärven pohjoispäässä. Ormion voi parhaiten löytää erittäin harvasta ruovikosta, 0,5–1,5 metrin syvyisestä vedestä.