Raittisuunnistus

Puutikkalan raittisuunnistuksen rastit:

 1. VPK:n talo
 2. Puutikkalan raitti
 3. Kylän palon (1875) muistomerkki
 4. Untola
 5. Aapramintien maisemat
 6. Anttila
 7. Vähämäki
 8. Kuoppala
 9. Kalinin mutka
 10. Yli- ja Ali-Mattila
 11. Mäkelän mäkitupa
 12. Kauppiaita kautta aikojen
 13. Koulu
 14. Nahkatehdas
 15. Rekola
 16. Ukonkivi
 17. Ali-Anttila
 18. Isonmäen kivitarhat
 19. Niiniliontien peltomaisemat
 20. Huudonmäki
 21. Kirkkoveneet Ahti ja Ahti II
 22. Kukkia
 23. Pallero-ormio Pilularia globulifera
 24. Perinteiset maatalojen miljööt
 25. Isosaaren kivikautinen asuinpaikka
 26. Kyläjärven kierros
 27. Kuoppalan lehmihaka
 28. Kukkianvirta eli Jurtti

Lähteet:

Jari Heiskanen: Luopioinen – Rakennusinventointi osa I, Puutikkala/Karviala.
Pirkanmaan maakuntamuseo, 2002

Puutikkala – viimeisen kirkkoveneen kylä, 1973

Puutikkala – sydänhämäläinen perinnekylä, 2008

Museoviraston ylläpitämä kulttuuriympäristön rekisteriportaali:
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/

Kukkian Lehden vuosikerrat

Väinö Kirstinä: Puutarhassa, 2003

Aino Nissinaho, Pirkanmaan maakuntamuseo

Kyläläisten muistitieto ja valokuva-albumit