VPK:n kevätkokouksen 2019 pöytäkirja

Puutikkalan VPK ry:n kevätkokous 7.4. 2019 klo 14-17.30 Saksalan Isosaaren taukotiloissa

1 todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (paikalla 22 h).

2 valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Markku Vuorinen ja sihteeriksi Pirkko Syrjänen.

3 valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi pariskunta Laaksonen.

4 käsiteltiin edellisen kalenterivuoden toimintaa tulevan kesän tapahtumien yhteydessä (liite).

5 Esko Peltosen laatima tilinpäätös oli esillä tutkittavana. Peltonen toivoi läpinäkyvyyttä kesän juhlatilityksiin. Kyläkirjavarasto on tänä vuonna päivitetty.

Täsmennetään tilinkäyttöoikeus pankkiasiointiin: tilinkäyttöoikeus säilyy Pirkko Syrjäsellä ja uutena käyttöoikeutettuna on Riitta Kannel.  

Toiminnan tarkastajien lausunto puolsi vastuuvapautta.

6 päätettiin vahvistaa tilinpäätös sekä myöntää vastuuvapaus.

7 Muut asiat: Päätettiin tutkia postikorttien painatusta Jalmari Vesslinin mv valokuvista. Hallitus päättää jatkotoimista.

Kukkian kylien kehityshankekoordinaattori Kirsi Oesch toi menestyksekkäitä matkailu/luontomessuterveisiä Helsingistä – teemalla ”asun täällä missä muut lomailevat”.

Kukkian alueen elinvoimaa edistetään kartoittamalla tyhjillään tai vähällä käytöllä olevia rakennuksia. Selvitetään kylien etä- ja joustotyön tekijät, jotta tietotyön tekeminen seudulla saadaan elinvoiman lähteeksi jatkossa. Kukkian kylien hanke tutkii myös liikenne ja muitakin palvelutarpeita (esim. kimppakyydit mm. yhteistyössä taksiyrittäjien kanssa ja naapuriapu yleensä).

Lopuksi Kirsi kyseli yhdistyksemme halua olla esillä Kyläasumisen messuilla 29.6.-7.7. Luopioisissa.

8 Anna Kulmakorpi Pirkan Helmestä kertoi Puutikkalan kyläkyselyn tuloksista ja työsti kanssamme tulevien vuosien kyläsuunnitelmaa. Ensin mietimme paikallisia ongelmakohtia ja sitten kirjasimme toiveita sekä unelmia toteutettaviksi. Anna toimittaa yhteenvedot VPK:lle myöhemmin toteutettaviksi suunnitelmiksi. Ensi vuoden kunta-avustushakemukset tulee perustua päivitettyihin kyläsuunnitelmiin. Tänä vuonna anotaan avustukset entiseen malliin.

Puutikkalan kesän 2019 tapahtumat:

8.6 Anna Kulmakorpi toivoi, että Puutikkala osallistuisi Avoimet kylät tapahtumaan. Hallitus pohtii tarjontaa ja toteuttajia.

Raittikirppis järjestetään mielellään yhteistyössä Puutikkalan Puodin kanssa; Piia Salmi ja Martti Laaksonen edistävät asiaa huhtikuussa. Ajankohta täsmennetään pian, jotta tieto ehtii SH-kalenteriin.

21.6. Juhannusaattotanssit järjestetään perinteen mukaan. Tanssiorkesterina on Esko Lehtonen.

Ovelle, puffettiin ja lippukoppiin tarvittavat henkilöt varaa Markku Vuorinen. Hän vastaa myös tanssiluvasta, järjestysmiehistä sekä lehti- ja pylväsilmoituksista.

29.6. on ruokailutapahtuma: Ohjelmallinen KESÄBUFFEE klo 13.00.  

Viihteestä ja yhteislaulatuksesta huolehtii trubaduuri Aimo Kokkola. Arpoja myydään taas VPK:n hyväksi. Menun suunnittelusta vastaavat VPK:n naiset.

Aterialiput aikuiselle hinnoitellaan saadun tarjouksen mukaan ja lapset 6 – 16 vuotiaat: 1euro ikävuotta kohti.

Menukortteja tullaan jakamaan halukkaille edelleen myytäväksi (100-130 kpl). Riitta Kannel kirjaa jako/tuottolistat sekä valvoo/vauhdittaa lippujen myyntiä.

29.6.-7.7. Kukkian Kylien messutapahtuma järjestetään Luopioisten liikuntahallilla. Tilaisuuteen toivotaan myös yhdistysten mukana oloa omalla- tai kimppaosastolla. Yhteydenotot/ilmot Kirsi Oesch.

28.7 on VPK:lla kyläkirkko klo 13.00. Riitta Kannel vastaa järjestelyistä. Yleisön pyynnöstä haluttaisiin Jalmari Vesslinin valokuvanäyttely jälleen esille.

4.8. Kirkastussoutu on perinteiden mukainen. Kahvitus soutajille tarjotaan paluurannassa. Ilmoittautumiset Aino Saksalalle.


Kategoria(t): Uutiset. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.