1.10.2017 VPK:n syyskokouksen pöytäkirja

Puutikkalan VPK ry:n syyskokous 1.10.2017 VPK:n talolla klo 16.00-16.55

 

1 todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
2 valittiin kokoukselle pj. Markku Vuorinen ja siht. Pirkko Syrjänen
3 valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Martti ja Marja Laaksonen
4 käsiteltiin seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma
5 valittiin seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja
6 valittiin seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen jäsenet
7 valittiin kaksi toiminnantarkastajaa ja varamies
8 päätettiin hyväksyä Puutikkalan VPK:n sääntömuutokset
9 jäsenluetteloa kokoamaan valittiin Riitta Kannel
10 muut esille tulevat asiat

Kohta 5 ja 6 : Ehdotus kokoukselle oli – sääntömuutoksesta johtuen, että Markku Vuorinen
jatkaa puheenjohtajana, kuten myös hallituksen jäsenet: Tuija Forsberg, Eero Koivulahti,
Riitta Kannel, Sami Kallioinen ja Markku Pitkäranta jatkaisivat.
M. Pitkäranta on 18.9. ilmoittanut eroavansa VPK:n hallituksesta. Ero myönnettiin ja hänen
tilalleen valittiin Martti Laaksonen. Hallituksen varajäseninä jatkavat Jaakko Anttila, Eino
Hytönen ja Jonna Hautaluoma.

7 Toiminnantarkastajat Reijo Salminen ja Pirkko Syrjänen jatkavat ja varalle valittiin Veli-
Matti Rantti.

8 Luettiin Markku Pitkärannan tekemät huomiot VPK:n uusista säännöistä. Sovittiin, että
poistetaan sana ’varsinainen’ – kohta 3. – jäsen sanan edestä. Säännöt ovat olleet 16.9.
alkaen VPK:n ilmoitustaululla tarkasteltavina. Säännöt on muokattu ns. perussäännöistä
Puutikkalan kyläaktiivien toiveiden mukaisiksi. Säännöt hyväksytään vielä VPK:n
kevätkokouksessa, minkä jälkeen ne toimitetaan PRH:lle.

4 Alustava toimintasuunnitelma 2018

Juhannustanssit aattona 22.6. järjestetään entiseen malliin. Markku Vuorinen vastaa
tapahtumasta. Esko Lehtonen tanssittaa ja on jo varattu Jussiksi.

Riikka Westerlund toivoo konserttipäiväkseen 30.6. Tavoite on, että VPK on vastuussa
vain puffetista ja saa vuokratulot. Orkesteri hoitaa mainonnan ja saa lipputulot. Riitta
Kannel toimii yhteyshenkilönä.

Kesäkirkko on heinäkuussa, Janne Vesto täsmentää ajankohdan myöhemmin. Riitta
Kannel vastaa järjestelyistä.

Kirkastussoutu on 15.7. Soutajia on hyvä herätellä henkilökohtaisesti ja ’tolpissa’.
Raittikirppis on toivelistalla, mikäli vetäjä löytyy. Palataan asiaan kevätkokouksessa ja
valitaan toimintamalli ja toimijat, jotta myyjät ja ostajat kohtaavat.

10 Muut asiat
Hallitus voisi keväällä suunnitella SH-Lehtijuttua, jotta saisi tulevat tapahtumat ’puffattua’.
Kylästä sekä tapahtumista pitäisi taas ’tehdä numeroo’, varsinkin VPK:n kevätkokouksen
jälkeen. Marja Ilonen kirjoittaa pyynnöstämme f.l.jutun ’sydäriin’. Päätämme asiasta
kevätkokouksessa.
Kylän ranta- ja muihinkin talkoisiin ovat kaikki tervetulleita. Raholahdessa
venepaikkamaksuksi määriteltiin 20,-/vuosi. Abramin rannan veneet päivitetään/nimetään
keväällä. Hylätyt ja unohdetut veneet poistetaan tiettyyn kesäpäivään mennessä.
Lisäohjeet tulevat keväällä ilmoitustaululle ja rantaan.
VPK:n talon vuokraksi päätettiin edelleen 150,- ja kyläläisiltä 100,-/ viikonloppu.
Siivouksesta veloitetaan erikseen.
Sami Kallioinen hankkii VPK:lle tapahtumateltan, jota voidaan myös vuokrata kyläläisille
40,-/ viikonloppu.
Tomi Koivulahti lupasi vastata Puutikkalan kotisivuista. Riitta Kannel on aineistovastaava.
J. Wesslinin pohjustetut kuvat ovat toistaiseksi R. Kanteleella arkistoituna. Osa on
Pälkäneellä Arkissa lokakuun ajan näytteillä.
( Muistakaa myös ostaa Puutikkalan kyläkirjoja, jotka ovat Koivulahden Eeron ’hoteissa’ ja
Puutikkalan Puodissa myytävänä; siht. omatoiminen lisäys.)
Yhteistyötä Puutikkalan Puodin kanssa tulisi tiivistää ja lisätä kylän yhteen hiileen
puhaltamista.
Vapaamuotoinen kyläsuunnitelma olisi hyvä työalusta tavoitteille ja kylän tulevaisuuden
ideoinnille keväällä 2018.
Pälkäneen kunnan kylien avustusrahaa pitää hakea maaliskuussa. Riitta Kannel lupasi
hoitaa avustusanomukset ajoissa.
Puutikkalan VPK:n pankkisaldo on n. 11600,-.

Kategoria(t): Uutiset. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.