Rekola

Rekola on lohkottu Jussilan kantatilasta 1553 ja on siten yksi kylän vanhimmista maatiloista. Toisen maailmansodan jälkeen tila oli kooltaan 170 hehtaaria ja siihen kuului lisäksi yli 20 Kukkian saarta. Isäntä kaatui jatkosodassa, minkä jälkeen tilan maat myytiin. Viime vuosikymmeninä Rekolassa on harjoitettu monenlaisia elinkeinoja. Talossa on toiminut kyläkauppa yhtäjaksoisesti vuodesta 1961 lähtien. Nykyinen omistaja on pitänyt kauppaa vuodesta 1999.

Jäljellä olevat rakennukset ovat osa vanhaa pihapiiriä, jossa navetta, riviaitta, vanha (1847) ja nykyinen päärakennus muodostivat nurkista auki olevan neliöpihan. Vanha päärakennus säästyi kylän palossa ja se siirrettiin Kyläjärven rannasta maantien varteen vasta palon  (1875) jälkeen. Rakennus purettiin 1930-luvun loppupuolella.

Rekolan vilja-aitta on säilynyt tien varressa, samoin riihi, joka kuuluu nykyään Yli-Anttilan tilaan. Ajan hammas ei ole pystynyt suurista lohkotuista luonnonkivistä rakennettuun navettaan. 1900-luvun alkupuolella sinne on mahtunut 25 lehmää, sikala, karjakeittiö ja viiden hevosen talli. Nykyään navetan ylisillä on kesäisin taidenäyttelyitä.