Isonmäen kivitarhat

Isossamäessä, Puutikkalan kylän keskustan tuntumassa on metsässä kivistä tehtyjä aitauksia, joiden käyttötarkoitusta ei tarkalleen tiedetä. Vanhoissa kartoissa paikalle on annettu selityksiä Sikkopiiri ja Svinvall, joiden perusteella arvellaan, että aitaukset ovat olleet sikojen laidunmaana.

Maastossa on jäänteitä vanhasta asutus- ja elinkeinotoiminnasta. Pitäjänhistoriat ja kartat kertovat oman osansa tarinaa. Myös vanha kansa tiesi kertoa paikkojen historiaa.