Anttila

Yli-Anttilan tila on osa vanhaa Anttilan kantatilaa, joka mainitaan jo vuodelta 1553. Isonjaon kartassa Anttila esiintyy jo jaettuna kahteen puoliskoon. Tontit sijaitsivat nykyisten Yli-Anttilan ja Ali-Anttilan kohdalla. Uusjaon aikaan 1900-luvun alkupuolella tilan omisti Iivari Anttila. Tilaan liittyy kiinteästi kivikkoiseen mäenrinteeseen syntynyt mökkiasutus, joka on osin säilynyt.

Anttilan vanhempi asuinrakennus on vuodelta 1903. Uuden päärakennuksen rakentamisen yhteydessä vuonna 1984 rakennusta lyhennettiin. Komea navetta on peräisin 1900-luvun alkupuolelta. Pihapiiriin kuuluu lisäksi kaksi aittaa.

Tilakeskuksen länsipuolella kivisessä mäenrinteessä on sijainnut tiivis mökkirypäs. Taloja ovat asuttaneet tilan työväki ja vuokralaiset. Mökkejä alettiin lunastaa omiksi 1920-luvulla. Parhaiten säilynyt mökki on Mäkelä. Hyvin säilynyt on myös pieni hirsimökki, jossa asui aikoinaan Vihavuoden sahan työmies isoine perheineen.

Yli-Anttilan tilakeskus maisemineen on luokiteltu sijainniltaan ja asutushistorialtaan arvokkaaksi. Vanha maisema, pellot, tiet ja kivikkoisen Isomäen mökit ovat suurelta osin niillä sijoillaan kuin ne näkyivät Isojaon kartoissa 1700-luvun lopulla. Rakennusten ja pihapiirin huolellinen hoitaminen kertovat esi-isien perinnön arvostuksesta ja jatkuvuudesta.